Hafslund – Utvidelse av obligasjonslån

Hafslund ASA har utvidet første transje av obligasjonslån med realrente med 50 millioner kroner til 293 millioner kroner. Løpetid på lånet er 27. september 2012 til 27. september 2024. Kupongen er på 3,05 % pluss årlig inflasjon.

Hafslund ASA

Oslo, 14. september 2012.

For ytterligere informasjon:

Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner