Hafslund - Volum i august 2012

Hafslund hadde følgende volum (GWh):

August   2012 August2011
Kraftproduksjon - produksjonsvolum 321 367
Varme - hvorav fjernvarmeproduksjon 42 42
Varme - hvorav industriproduksjon 18 18
Strømsalg - solgt volum 893 871

Hafslund ASA

Oslo, 6. september 2012

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Kontakter

Abonner