Hafslund - Volum i januar 2013

Hafslund hadde følgende volum (GWh):

Januar  2013 Januar  2012
Kraftproduksjon - produksjonsvolum 222 208
Varme - hvorav fjernvarmeproduksjon 299 256
Varme - hvorav industriproduksjon 27 30
Strømsalg - solgt volum 1882 1897

Hafslund ASA
Oslo, 6. februar 2013

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner