Hafslund - Volum i juli 2014

Hafslund hadde følgende volum (GWh):

Juli  2014 Juli  2013
Kraftproduksjon   - produksjonsvolum 305 296
Varme - hvorav fjernvarmeproduksjon 38 41
Varme   - hvorav industriproduksjon 23 25
Strømsalg   - solgt volum 974 846

Hafslund ASA
Oslo, 15. august 2014

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner