Hafslund - Volum i mars 2013

Hafslund hadde følgende volum (GWh):

Mars 2013 Mars 2012
Kraftproduksjon - produksjonsvolum 133 201
Varme - hvorav fjernvarmeproduksjon 249 154
Varme - hvorav industriproduksjon 24 24
Strømsalg - solgt volum 2052 1413

Hafslund ASA
Oslo, 10. april 2013

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner