Hafslund - Volum i mars 2017

Hafslund hadde følgende volum (GWh):

Mars 2017 Mars 2016
Nett energileveranse 2027 1917
Fjernvarmeproduksjon 194 187
Vannkraftproduksjon 159 177
Strømsalg energileveranse 2004 2010

Hafslund ASA
Oslo, 12. april 2017

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner