Hafslund: EURO 340.000.000 TREKKFASILITET

Hafslund har i dag inngått avtale om en trekkfasilitet på EUR 340 millioner med et banksyndikat ledet av DnB Markets, Fokus Bank/Danske Bank og WestLB. Fasiliteten ble godt mottatt i markedet noe som resulterte i overtegning og nedskalering av beløpene bankene opprinnelig tegnet seg for.
 
Trekkfasiliteten, som har en løpetid på fem år, vil bli benyttet som ekstra likviditetsreserve og back-up for sertifikatlån. Denne fasiliteten vil erstatte den kortsiktige fasiliteten på NOK 2.800 millioner som ble tatt opp i januar i år.
 
Kontaktperson:
 
Konserndirektør Christian Berg 22 43 57 01/917 46 910

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner