Hafslund (HNA) (HNB) utvider sin virksomhet i Norden og innleder samarbeid med Dan el i Danmark.Vedlegg: pressemelding fra Dan kan lastes ned fra http://www.huginonline.no/HNA/HNAvedlegg.pdf

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner