Hafslund ASA - E.ord. generalforsamling

Hafslund ASA avholdt i dag ekstraordinær generalforsamling ved konsernets hovedkontor i Sommerrogata 1.
 
Etter forslag fra Fortum og Oslo kommune, vedtok generalforsamlingen å øke antall aksjonærvalgte styremedlemmer fra seks til syv medlemmer.
 
I samsvar med valgkomiteens innstilling, ble Mikael Lilius valgt som nytt medlem av styret i Hafslund ASA, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2005.
 
Oslo, 15. oktober 2003
 
For nærmere informasjon, kontakt
Informasjonsdirektør Frode Geitvik,
tlf. +47 22 43 53 86,
mobil +47 95 84 39 33

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner