Hafslund ASA - Meldepliktig handel

Meldepliktig handel av primærinnsidere i Hafslund ASA

I anledning Hafslund konsernets generelle ordning om salg av aksjer til alle ansatte for 2003, har følgende primærinnsidere tegnet seg  for kjøp av Hafslund B- aksjer den 15. september 2003:
 
Hele pressemeldingen inklusive tabell kan lastes ned fra følgende link:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner