Hafslund ASA - opptak av langsiktig lån

Hafslund har i dag inngått avtale med Den Nordiske Investeringsbank om et langsiktig lån på EUR 40 millioner. Lånet har en løpetid på 8 år og er avdragsfritt. Lånet har konkurransedyktige rentebetingelser og vil bli trukket i NOK.
 
Lånet vil bidra til å forlenge løpetiden på Hafslunds låneportefølje.
 
 
Oslo, 11 november 2003
 
 
Kontaktperson:
Konserndirektør Christian Berg, tel 22 43 57 01/ 917 46 910

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner