Hafslund ASA - Salg av egne aksjer

Hafslund ASA har solgt 442 058 Hafslund B-aksjer til ansatte til kurs NOK 21,60 per aksje. Salget er gjennomført i forbindelse med en generell aksjekjøpsordning for 2003 til alle ansatte i Hafslund ASA og selskaper eid med mer enn 50% av Hafslund ASA. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne B-aksjer 987 223. Dette tilsvarer 0,51% av totalt utestående aksjer og 1,24 % av utestående B-aksjer .
 
 
Oslo, 29. september 2003
 
Kontaktperson:
 
Konserndirektør Christian Berg
Tlf: 22 43 57 01 / 917 46 910

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner