HAFSLUND ASA (HNA) GODKJENNER VATTENFALLS AKSJEKJØPVattenfall var også før transaksjonen en stor aksjonær i Hafslund ASA, og kjøpet av Folketrygdfondets aksjepost reduserer ikke antallet private aksjonærer i Hafslund.

Vattenfall er en tung aktør i det nordiske og europeiske energimarkedet. Selskapet og dets representanter har opptrådt ryddig i utøvelsen av sitt eierskap i Hafslunds organer.

I styrets drøftelse av godkjennelsesspørsmålet, kom det også frem at styret mener det er det beste for Hafslund på lang sikt at selskapet fremstår som uavhengig, privatdrevet og dessuten i størst mulig grad privateid, for derved å representere et privat alternativ til offentlige aktører på energisiden i Norge. Denne målsetning vil søkes hensyntatt i fremtidige strukturforretninger der Hafslund er part, selv om veien dit kan gå via andre konstellasjoner.

Oslo, 23 august 2000

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner