HAFSLUND ASA (HNA) GODKJENNER VATTENFALLS AKSJEKJØPVattenfall var også før transaksjonen en stor aksjonær i Hafslund ASA, og kjøpet av Folketrygdfondets aksjepost reduserer ikke antallet private aksjonærer i Hafslund.

Vattenfall er en tung aktør i det nordiske og europeiske energimarkedet. Selskapet og dets representanter har opptrådt ryddig i utøvelsen av sitt eierskap i Hafslunds organer.

I styrets drøftelse av godkjennelsesspørsmålet, kom det også frem at styret mener det er det beste for Hafslund på lang sikt at selskapet fremstår som uavhengig, privatdrevet og dessuten i størst mulig grad privateid, for derved å representere et privat alternativ til offentlige aktører på energisiden i Norge. Denne målsetning vil søkes hensyntatt i fremtidige strukturforretninger der Hafslund er part, selv om veien dit kan gå via andre konstellasjoner.

Oslo, 23 august 2000

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner