Hafslund ASA (HNA) kjøper 100% av Oslo Energi AS fra Vattenfall

Hafslund ASA har i dag inngått en intensjonsavtale med Vattenfall om kjøp av 100% av aksjene i Oslo Energi AS. Som vederlag for aksjene vil Hafslund ASA utstede 6,676,287 A-aksjer og 4.611.708 B-aksjer til Vattenfall, samt betale et kontantbeløp på NOK 188 mill.Hafslund ASA legger med dette grunnlag for en enda sterkere posisjon for salg av strøm, utvikling av nye produkter og tjenester til norske kraftkunder. Gjennom aktiv forvaltning av eierandelene i Viken Energinett AS, Tindra Energi AS og Øko Kraft AS sammen med Oslo Energi AS vil Hafslund ASA bidra til ytterligere verdiskaping og vekst innen nedstrømsaktiviteter. Samlet kundebase for alle selskapene er ca 700.000, som vil være orientert i store deler av det sentrale Østlandsområdet.

Endelig avtale forventes inngått i august/september.

Ved utarbeidelse av proforma regnskap for Hafslund er kjøpet av aksjene i Oslo Energi AS medtatt med regnskapsmessig virkning fra 1.1.2001.

Vedlagt årsregnskap for Oslo Energi AS for 1999 og 2000 samt proforma regnskap for
1. kvartal 2001. I tillegg vedlegges proforma, aksjonærliste, regnskap for Hafslund konsernet inklusiv Oslo Energi AS og fusjon med Viken Energinett AS ( se egen børsmelding).


Det vil bli avholdt en pressekonferanse fredag 13. juli kl. 10.00 i Viken Energinett lokaler i Sommerogata 1.


Oslo, 13. juli 2001

Vedlegg:

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner

Dokumenter og linker