Hafslund ASA (HNA) kjøper 25% i Viken Energinett ASAvtalene, som er anbefalt av selskapenes styrer, vil i dag bli presentert for finanskomiteen i Oslo bystyre. Partenes styrende organer vil behandle avtalen henholdsvis 13. oktober (Hafslunds bedriftsforsamling) og 20. oktober (Oslo bystyre).

Det er pressekonferanse i Viken Energinett’s lokaler kl 1500.

Oslo, 6. oktober 1999

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner