Hafslund ASA (HNA) kjøper 25% i Viken Energinett ASAvtalene, som er anbefalt av selskapenes styrer, vil i dag bli presentert for finanskomiteen i Oslo bystyre. Partenes styrende organer vil behandle avtalen henholdsvis 13. oktober (Hafslunds bedriftsforsamling) og 20. oktober (Oslo bystyre).

Det er pressekonferanse i Viken Energinett’s lokaler kl 1500.

Oslo, 6. oktober 1999

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner