Hafslund ASA (HNA) kjøper 50% av EAB NettHafslund ASA og Viken Energinett AS går sammen om kjøp av aksjene i Energiselskapet Asker og Bærum (EAB) Nett AS, og kjøper 50% av aksjene hver. Total kjøpesum for aksjene er NOK 1.250 mill.

I tillegg er det inngått en intensjonsavtale mellom Hafslund og Viken Energinett om eiermessig integrasjon av EAB Nett AS og Viken Energinett. Hafslund vil etter sammenslåingen eie minium 25% av aksjene i det fusjonerte selskapet.

Hafslund ASA og Viken Energinett har inngått intensjonsavtale med Statnett, Drammen Energinett AS og Buskerud Fylkeskraft AS om et industrielt samarbeid. Samtaler mellom Østfold Energi AS og Hafslund om fusjon av nettvirksomhetene i Østfold vil fortsette som planlagt. Samlet gir dette et godt grunnlag for å få en samordning av nett på ulike spenningsnivåer på Østlandet.

Det er pressekonferanse hos Fondsfinans i Haakon VII gt. 2, 6 etg. kl 1400 i dag.

Energiselskapet Asker og Bærum (EAB) Nett hadde i 1998 driftsinntekter på NOK 366 mill. og et driftsresultat på NOK 66 mill.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner