Hafslund ASA (HNA) kjøper 50% av EAB NettHafslund ASA og Viken Energinett AS går sammen om kjøp av aksjene i Energiselskapet Asker og Bærum (EAB) Nett AS, og kjøper 50% av aksjene hver. Total kjøpesum for aksjene er NOK 1.250 mill.

I tillegg er det inngått en intensjonsavtale mellom Hafslund og Viken Energinett om eiermessig integrasjon av EAB Nett AS og Viken Energinett. Hafslund vil etter sammenslåingen eie minium 25% av aksjene i det fusjonerte selskapet.

Hafslund ASA og Viken Energinett har inngått intensjonsavtale med Statnett, Drammen Energinett AS og Buskerud Fylkeskraft AS om et industrielt samarbeid. Samtaler mellom Østfold Energi AS og Hafslund om fusjon av nettvirksomhetene i Østfold vil fortsette som planlagt. Samlet gir dette et godt grunnlag for å få en samordning av nett på ulike spenningsnivåer på Østlandet.

Det er pressekonferanse hos Fondsfinans i Haakon VII gt. 2, 6 etg. kl 1400 i dag.

Energiselskapet Asker og Bærum (EAB) Nett hadde i 1998 driftsinntekter på NOK 366 mill. og et driftsresultat på NOK 66 mill.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner