Hafslund ASA kjøper EABs eierandel i Din Energi

Hafslund ASA kjøper Energiselskapet Asker og Bærums (EAB) eierandel på 43,78 % i omsetningsselskapet Din Energi.Hafslund har i dag en eierandel på 13,55 % i Din Energi. Øvrige aksjonærer er Drammen Kraft Holding, 33,35 %, Buskerud Energi, 7,35 % og Nedre Eiker, 1,97 %.

Hafslund mener Norge innehar en unik kompetanse på salg av strøm til forbruker, og at det bør være grunnlag for et stort norsk omsetningsselskap gjennom partnerskap med andre norske aktører. Hafslund mener at kjøpet av denne eierandelen er et skritt i riktig retning mot etableringen av et slikt selskap.

Kjøpet er gjort i konkurranse med norske og utenlandske aktører, med en kjøpesum noe over bokført verdi på 175 millioner kroner.

Din Energi er en av landets største kraftleverandører til privat- og bedriftskunder, med mer enn 125.000 kunder og en omsetning på rundt 750 millioner kroner.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner