Hafslund ASA kjøper EABs eierandel i Din Energi

Hafslund ASA kjøper Energiselskapet Asker og Bærums (EAB) eierandel på 43,78 % i omsetningsselskapet Din Energi.Hafslund har i dag en eierandel på 13,55 % i Din Energi. Øvrige aksjonærer er Drammen Kraft Holding, 33,35 %, Buskerud Energi, 7,35 % og Nedre Eiker, 1,97 %.

Hafslund mener Norge innehar en unik kompetanse på salg av strøm til forbruker, og at det bør være grunnlag for et stort norsk omsetningsselskap gjennom partnerskap med andre norske aktører. Hafslund mener at kjøpet av denne eierandelen er et skritt i riktig retning mot etableringen av et slikt selskap.

Kjøpet er gjort i konkurranse med norske og utenlandske aktører, med en kjøpesum noe over bokført verdi på 175 millioner kroner.

Din Energi er en av landets største kraftleverandører til privat- og bedriftskunder, med mer enn 125.000 kunder og en omsetning på rundt 750 millioner kroner.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner