Hafslund ASA kjøper i Rakkestad Energiverk

Generalforsamlingen i Rakkestad Energiverk vedtok torsdag kveld at Hafslund ASA får kjøpe kraftomsetningsdelen og 33% av nettet til Rakkestad Energiverk AS.Generalforsamlingen i Rakkestad Energiverk består av kommunestyrets 36 representanter. Forhandlingsutvalget i Rakkestad kommune har av generalforsamlingen fått fullmakt til å ferdigforhandle avtaleteksten med Hafslund. Deretter skal formannskapet i Rakkestad kommune godkjenne den endelige avtalen.

-- Hafslund eier og driver regionalnettet i Østfold, og ser det som naturlig at regionalnettet integreres nærmere mot lokalnettene i Østfold. Gjennom avtalen med Rakkestad befester Hafslund sin solide posisjon i Østfold, sier Hans Tormod Hansen, administrerende direktør i Hafslund ASA.

Hafslund har også samarbeidsavtaler og eierandeler i Råde El-verk og Rygge El-verk, i Østfold.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner