Hafslund ASA kjøper i Rakkestad Energiverk

Generalforsamlingen i Rakkestad Energiverk vedtok torsdag kveld at Hafslund ASA får kjøpe kraftomsetningsdelen og 33% av nettet til Rakkestad Energiverk AS.Generalforsamlingen i Rakkestad Energiverk består av kommunestyrets 36 representanter. Forhandlingsutvalget i Rakkestad kommune har av generalforsamlingen fått fullmakt til å ferdigforhandle avtaleteksten med Hafslund. Deretter skal formannskapet i Rakkestad kommune godkjenne den endelige avtalen.

-- Hafslund eier og driver regionalnettet i Østfold, og ser det som naturlig at regionalnettet integreres nærmere mot lokalnettene i Østfold. Gjennom avtalen med Rakkestad befester Hafslund sin solide posisjon i Østfold, sier Hans Tormod Hansen, administrerende direktør i Hafslund ASA.

Hafslund har også samarbeidsavtaler og eierandeler i Råde El-verk og Rygge El-verk, i Østfold.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner