Hafslund ASA kjøper kraftomsetningsvirksomheten og andel i nettet i Rakkestad EnergiverkAvtalene innebærer kjøp av Rakkestad Kraftomsetning (100%) for NOK 9,4 mill og kjøp av 33% av Rakkestad Energiverk inklusive forkjøpsrett på resterende del for NOK 34 mill.

Overtagelse og oppgjør er pr. 1 juli 1999.


Oslo, 2 juli 1999

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner