Hafslund ASA kjøper kraftomsetningsvirksomheten og andel i nettet i Rakkestad EnergiverkAvtalene innebærer kjøp av Rakkestad Kraftomsetning (100%) for NOK 9,4 mill og kjøp av 33% av Rakkestad Energiverk inklusive forkjøpsrett på resterende del for NOK 34 mill.

Overtagelse og oppgjør er pr. 1 juli 1999.


Oslo, 2 juli 1999

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner