Hafslund ASA kjøper Varslingssystemer AS.

Hafslund har ervervet en eierandel på 67% i Varslingssystemer AS og sikrer med dette sin posisjon som en ledende aktør innenfor det sterkt voksende sikkerhetsmarkedet, alarm, vakthold etc. Varslingssystemet AS ble etablert i 1979 og hovedvirksomheten er prosjektering, salg, installasjon og vedlikehold av store integrerte sikkerhetssystem for næringslivet og offentlig sektor. Hafslund kjøpte for kort tid siden 67% av Vekterselskapet AS, et selskap med hovedfokus på salg og installasjon av boligalarmer tilknyttet selskapets vaktsentral.Varslingssystemer AS har etablert seg som en betydelig leverandør på høysikkerhetsmarkedet i Norge og delvis i Sverige, og selskapets produkter er installert hos bl.a. Den Norske Stats oljeselskap, Statoil, Luftfartsverket, Toll- og Avgiftsdirektoratet, Orkla Industrier, Coca Cola Drikker, MCI Worldcom, Sparebank 1-gruppen, Aker, Aust Agder, Inherad og Bærum sykehus, Regionsykehuset i Tromsø, SINTEF RunIT, NSB Eiendom, Raufoss Industrier, Oslo og Trondheim Kommune.

Varslingssystemer AS har i dag 28 ansatte og hadde i 2000 en omsetning på 47,7 mnok. Selskapet forventer å øke omsetningen til 55 mnok inneværende år og oppnå et driftsresultat på 10,5 mnok.

Varslingssystemer AS har særlig kompetanse innenfor nettverksbaserte løsninger som benytter ISDN, LAN, WAN og WEB for kommunikasjon mellom enhetene. Produktområdene omfatter bl.a. alarm, adgangs-kontroll, TV-overvåking, integrerte sikkerhetssystemer, foto ID-systemer samt tid- og besøksregistreringssystemer.

Varslingssystemer AS vil videreutvikle forholdet til sine eksisterende kunder, ivareta Hafslunds tekniske sikkerhetsleveranser rettet mot den øvre del av sikkerhetsmarkedet, samt bistå som teknologi-motor i en eventuell fremtidig satsning innen Smart- hus løsninger mot private husstander.

For Varslingssystemer AS sine eksisterende kunder vil oppkjøpet sikre kontinuitet og industrielt eierskap. Det blir ingen forandringer mht inngåtte servicekontrakter, avtaler og leveranser for selskapets kunder, og kundens kontaktpersoner i Varslingssystemer AS vil også være de samme som tidligere.

For Varslingssystemer AS sine leverandører sikres tilgang til et betydelig større marked og gjennom oppkjøpet forventer Hafslund ASA betydelig vekst både når det gjelder leveranse av sikkerhets-løsninger og tilknyttede tjenester som mobilt og stasjonært vakthold.
- Varslingssystemer AS`s ansatte vil bli gitt anledning til å videreutvikle sitt miljø og sin arbeidsform for å synliggjøre Hafslund som det naturlige valg i et ekspanderende og krevende høysikkerhetsmarked, sier daglig leder Rune H. Esplien.

Varslingssystemer AS ble stiftet i 1979 av sivilingeniør Rune H. Espelien som vil fortsette i samme stilling etter overtagelsen, i tillegg til å samordne aktivitetene mellom Vekterselskapet AS og Varslings-systemer AS, samt delta aktivt i videreutviklingen av selskapet.

Hafslund ASA er Norges ledende børsnoterte kraftselskap. Selskapet har store eierposter i nettselskapene Viken Energinett, Mjøskraft og Elverum Energi og i strømleverandørene Tindra og ØkoKraft. I alt har disse selskapene nærmere 900.000 kunder.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner