HAFSLUND ASA OG ELKEMS KRAFTVIRKSOMHET SLÅS SAMMENOslo, 23. desember 1999

Invitasjon

Torsdag 23. desember 99

Hafslund ASA og Elkem ASA inviterer til en presse- og analytikerkonferanse vedrørende sammenslåing av Hafslund ASA og Elkems energidivisjon.

Presentasjonen finner sted på Hotel Continental, Teaterasalen 3. etasje kl 1400.

Svein Roald Hansen
Informasjonsdirektør Hafslund ASA

Ola Bøsterud
Informasjonsdirektør Elkem ASA

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner