Hafslund ASA’s (HNA) kjøp av 25% i Viken Energinett AS vedtatt i bedriftsforsamlingen i Hafslund <br> <br>

Hafslund ASA og Viken Energinett AS har fremforhandlet en avtale hvor Hafslund ved en rettet emisjon oppnår en eierandel på 25% i Viken Energinett AS. Transaksjonen ble offentliggjort 6. oktober med forbehold om godkjenning i partenes styrende organer. Transaksjonene er nå vedtatt av bedriftsforsamlingen i Hafslund.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner