Hafslund gjennomfører bemanningstilpasning

Hafslund-konsernet har i 2002 gjennomført større omstruktureringer med sammenslåing av virksomheter og etablering av nye forretningsenheter. Dette har dannet grunnlag for ytterligere effektivisering og optimalisering av konsernets samlede ressurser og medfører behov for en viss nedbemanning. 
Styret i Hafslund har derfor besluttet å gjennomføre nødvendige bemanningsreduksjonstiltak. Om lag 200 stillinger i Hafslund-konsernet vil bli berørt av reduksjonstiltakene. Reduksjonen vil bli gjennomført ved blant annet bruk av sluttavtaler, sluttvederlag og tilbud om andre stillinger i konsernet. Kostnadene ved tiltakene er ventet å bli ca. 100 MNOK. Dette vil bli utgiftsført i 2. halvår 2002.
 
For ytterligere informasjon kontaktes:

Konserndirektør Morten Grødahl            tlf. 22 43 59 11
Personaldirektør Trond Aker                  tlf. 22 43 56 47
 

Oslo, 2. september  2002

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner