Hafslund i 1. kvartal: Gode resultater og stabil drift

Høye engrospriser på strøm og høy etterspørsel etter fjernvarme og strøm bidro positivt til Hafslunds resultatet i 1. kvartal, mens lavere kraftproduksjon trakk ned. Leveringskvaliteten i nettet var god.

Hovedpunkter

  • EBITDA på 656 millioner kroner, der operativ virksomhet er på linje med fjoråret 1. kvartal.
  • Høy etterspørsel etter strøm og fjernvarme i kvartalet. 
  • Lavt tilsig ga 35 prosent lavere vannkraftproduksjon enn normalt i kvartalet.
  • Kraftprisen på 47,4 øre per kWh for kraftproduksjonsvirksomheten, opp 4 prosent fra fjoråret.
  • Normalt resultat for nettvirksomheten i kvartalet.
  • Høy kontantstrøm på 2,6 milliarder kroner i kvartalet, hvorav 1,5 milliarder kroner er kapitalfrigjøring ved salg.
  • Styret foreslår et tilleggsutbytte på 5,0 kroner utover ordinært utbytte på 2,5 kroner per aksje.

Kvartalet er preget av stabil underliggende drift, høy etterspørsel etter strøm og fjernvarme, lav vannkraftproduksjon og god leveringskvalitet i nettet.

Vannføringen i nedre del av Glomma, hvor Hafslund har sine kraftverk, ble påvirket av den lave magasinfyllingen og det tørre vinterværet på Østlandet. Hafslunds kraftproduksjon i 1. kvartal var 35 prosent  lavere enn hva normalen for kvartalet tilsier. Driftsresultatet for kraftproduksjonsvirksomheten ble 123 millioner kroner, en resultatnedgang på 44 millioner kroner fra 1. kvartal 2010. Det nye aggregatet i Kykkelsrud på 40 MW ble satt i prøvedrift 28. april.

Driftsresultatet fra strømsalget ble 117 millioner kroner, en økning med 68 millioner kroner fra fjorårets 1. kvartal.  Resultatforbedringen skyldes økt antall kunder, samt generell resultat- og marginforbedring. Dette tilsvarer et resultat etter skatt på 100 kroner per strømkunde, noe som er et normalt nivå i et kvartal som normalt står for mellom 30 og 40 prosent av årsforbruket.

Driftsresultatet for fjernvarmevirksomheten i 1. kvartal ble 101 millioner kroner, en nedgang på 22 millioner kroner fra fjorårets 1. kvartal, blant annet som følge av høyere produksjonskostnad som følge av introduksjon av bioolje som spissplast.

Resultatet for nettvirksomheten ble 131 millioner kroner, ned med 6 millioner kroner fra fjorårets 1. kvartal. Leveringskvaliteten i nettet har vært god, uten store strømbrudd som følge av feil i Hafslunds nett.

Styret foreslår overfor generalforsamlingen et tilleggsutbytte på 5,0 kroner utover ordinært utbytte på 2,5 kroner per aksje. Tilleggsutbyttet ses i sammenheng med kapitalfrigjøring fra salg av selskaper og eiendeler i 2010 og hittil i 2011.

Hafslund ASA
Oslo, 4. mai 2011

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og finans, Finn Bjørn Ruyter: tlf. 911 38 199, e-post finn.bjorn.ruyter@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577, e-post morten.j.hansen@hafslund.no

Konserndirektør Kommunikasjon, Karen Onsager: tlf. 920 87 007, e-post karen.onsager@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker