Hafslund i 2. kvartal: Stabil drift med godt resultat

 

Hovedpunkter:

  • Høy kontantstrøm med en EBITDA på 708 millioner kroner eksklusive resultateffekter fra REC.
  • Kraftpris på 39,0 øre per kWh for kraftproduksjonsvirksomheten, opp 11 prosent fra fjorårets 2. kvartal.
  • Vannkraftproduksjon tilnærmet på normalen i kvartalet.  
  • Stabilt resultat fra nettvirksomheten i kvartalet.
  • Investeringen i REC har belastet driftsresultat med 564 millioner kroner.
  • Ny trekkfasilitet på 3,6 milliarder kroner er inngått (til likviditetsreserve).

Resultatet fra den operative driften reflekterer normale sesongvariasjoner innenfor de enkelte resultatenhetene. Dette gjenspeiles i høy vannkraftproduksjon, stabilt resultat fra nettdriften og lave resultater fra fjernvarme- og strømsalgsvirksomhetene. Samlet energiproduksjon i kvartalet ble på 1193 GWh, en økning på 6 prosent fra fjoråret.

Les rapporten i bla-utgave på www.hafslund.no/rapport

Hafslund ASA

Oslo, 8. juli 2011

 

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og finans Finn Bjørn Ruyter: tlf. 911 38 199, e-post finn.bjorn.ruyter@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577, e-post morten.j.hansen@hafslund.no

Konserndirektør Kommunikasjon, Karen Onsager: tlf. 920 87 007, e-post karen.onsager@hafslund.no

 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker