Hafslund i 2. kvartal 2012: Lavere kraftpriser i kvartalet

Hovedpunkter:

-          Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 496 mill i 2. kvartal.  

-          Resultatet påvirket av lave kraftpriser, i et kvartal med sesongmessig høy kraftproduksjon.

-          Vannkraftproduksjonen på 888 GWh er 6 prosent lavere enn normalen.

-          20 øre/kWh i kraftpris for vannkraftvirksomheten - ned 49 prosent fra fjoråret.

-          Nettvirksomheten med stabil drift og et normalt resultat.

-          Marked med et godt resultat i et sesongmessig normalt svakt kvartal.

-          Resultat etter skatt på 130 mill inkluderer 40 mill i verdiendringer og engangsforhold.

Hafslund oppnådde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 496 mill i 2. kvartal. Resultatet gjenspeiler lave kraftpriser i et kvartal med sesongmessig høy vannkraftproduksjon. Vannkraft-produksjonen på 888 GWh var 6 prosent lavere enn normalen for kvartalet. Kraftprisen på 20 øre/kWh for vannkraftvirksomheten er ned hele 49 prosent fra fjoråret. Nettvirksomheten har hatt stabil drift og et normalt resultat basert på dagens inntektsrammeregulering. Marked oppnådde et godt resultat i et sesongmessig svakt kvartal for forretningsområdet.

Les rapporten i bla-utgave på www.hafslund.no/rapport (http://www.hafslund.no/rapport)

Hafslund ASA,
Oslo, 10. juli 2012

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef, Finn Bjørn Ruyter: tlf. 911 38 199,
e-post: finn.bjorn.ruyter@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577,
e-post: morten.j.hansen@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.