Hafslund i 3. kvartal: Høy vannkraftproduksjon, men lavere kraftpriser

 

Hovedpunkter:

-  Høy kontantstrøm på 0,9 milliarder kroner i kvartalet.

-  Kraftig bedret fyllingsgrad på Østlandet.

-  Høy vannkraftproduksjon i kvartalet med 22 prosent over normalen.

-  Kraftpris på 25 øre/kWh for kraftproduksjonsvirksomheten, ned 31 prosent fra fjoråret.

- Investeringen i REC har belastet driftsresultatet med 360 millioner kroner.

- Salg av aksjene i Cogen og Network Norway vil gi en kapitalfrigjøring på 534 millioner kroner.

Hafslund oppnådde en EBITDA eksklusive resultateffekt fra investeringen i REC på 499 millioner kroner. Resultatet fra operativ drift viser normale sesongvariasjoner innenfor de enkelte resultatenhetene, noe som gjenspeiles i høy vannkraftproduksjon og lave resultater fra fjernvarme- og strømsalgsvirksomhetene. Konsernets samlete energiproduksjon var 1282 GWh, som er en økning på 9 prosent fra fjoråret. Resultatet reflekterer et betydelig fall i kraftprisene sammenlignet med fjoråret, spesielt i siste del av kvartalet.

Les rapporten i bla-utgave på www.hafslund.no/rapport (http://www.hafslund.no/rapport)

Hafslund ASA,
Oslo, 28. oktober 2011

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og finans, Finn Bjørn Ruyter: tlf. 911 38 199,
e-post: finn.bjorn.ruyter@hafslund.no  

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577,
e-post: morten.j.hansen@hafslund.no  

Konserndirektør Kommunikasjon, Karen Onsager: tlf. 920 87 007,
e-post: karen.onsager@hafslund.no

 

 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker