Hafslund i 4. kvartal 2012: Høy energietterspørsel i kvartalet

Hovedpunkter:

-          Et tilfredsstillende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 642 mill i kvartalet (373 mill eks. REC i 2011).    
-          Oppnådd kraftpris på 27 øre/KWh, en økning på 2 øre/kWh fra fjoråret.
-          Vannkraftproduksjonen 25 prosent høyere enn normalen.
-          Høy energietterspørsel som følge av kaldt vær i siste del av kvartalet.
-          Nettvirksomheten med stabil drift og et resultat preget av høy energileveranse.
-          Negativ kontantstrøm fra driften på -659 mill som følge av økt arbeidskapital på 1109 mill.
-          Styret foreslår et utbytte på 2,50 kroner per aksje for 2012.

Hafslund oppnådde en EBITDA på 642 mill (207 mill) i 4. kvartal. Produksjon og Varme fikk en samlet EBITDA på 307 mill i kvartalet, en forbedring på 108 mill fra fjoråret. Dette skyldes i hovedsak en energiproduksjon på 1559 GWh, en økning på 236 GWh fra fjoråret. Kraftprisen på 27 øre/kWh for vannkraftvirksomheten er opp 2 øre/kWh fra fjoråret. Nettvirksomheten har hatt stabil drift i kvartalet. EBITDA til nettvirksomheten på 305 mill (211 mill) er høyere enn normalt og må ses i sammenheng med høy energileveranse i siste del av kvartalet som følge av kaldt vær. Marked oppnådde en EBITDA på 52 mill (41 mill), noe som er lavere enn forventet i et kvartal med høyt energiforbruk. Dette skyldes svake marginer fra strømsalg i deler av kvartalet som følge av økte engrospriser på kraft, samt oppstart av ny virksomhet i Sverige. Fjorårets EBITDA må ses i sammenheng med en verdireduksjon på 164 mill knyttet til tidligere eierskap i REC.

Les rapporten i bla-utgave på www.hafslund.no/rapport (http://www.hafslund.no/rapport).

Hafslund ASA
Oslo, 7. februar 2013

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf 909 19 325
e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577
e-post: morten.j.hansen@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner