Hafslund-kjøp i Økokraft

(Oslo 15. januar 2000)

Hafslund har inngått avtale med VOKKS AS om kjøp av 3.108 aksjer og med Hadeland Energi AS om kjøp av 5.506 aksjer i ØkoKraft. Hafslund eier etter dette 64,6% av aksjene i ØkoKraft.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner