HAFSLUND-KONSERNETS (HNA) RESULTAT PR. 1. TERTIAL 1998

(Sammenlignbare tall for 1997 i parentes)
Konsernets resultat før skatt i 1. tertial 1998 ble NOK 159 mill. (NOK 136 mill.), og resultat etter skatt ble NOK 122 mill. (NOK 112 mill.).

Driftsresultatet ble NOK 108 mill. i 1. tertial 1998 (NOK 108 mill). Drifts-inn-tek-tene i 1. tertial 1998 ble NOK 787 mill (NOK 879 mill.)

Kraftproduksjonen i Norge var i 1. tertial 1998 782 GWh (657 GWh). Konsernets finansielle poster (inkl. egenkapitalføringer) ble NOK 55 mill. i 1. tertial 1998 (NOK 31 mill.). Netto renter utgjorde NOK -42 mill. i 1. tertial 1998 (NOK -37 mill.).

Resultat pr. aksje i 1. tertial 1998 ble NOK 1,06 (NOK 0,97)

Prisene i spot-markedet har vært preget av mildt og periodevis fuktig vær, noe som ga en tidlig start på snøsmeltingen. Avsmeltingen i vinter har resultert i lavere enn normale snømagasiner ved utgangen av april. Dette oppveies imidlertid av høyere magasinfylling i forhold til samme periode i fjor. Totalt sett er det noe mer vann i systemet, og Hafslund forventer å oppnå middelproduksjon i 2. tertial.

Gjennomsnittlig systempris i 1. tertial 1998 ble 14,1 øre/kWh (16,0 øre/kWh). En vesentlig del av Hafslunds estimerte produksjon i 1998 er dekket på langsiktige kontrakter og resultatet påvirkes i liten grad av spot-prisene i kraftmarkedet. Spot-prisene forventes fortsatt lave i resten av året.

Konsernets rapport for 1. tertial 1998 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Karenslyst Alle 11, ved Oslo Børs og på Internet-adresse: http://www.huginonline.no/HNA

For nærmere informasjon, kontakt finansdirektør Knut Øversjøen, tlf. 2301 4200.

Oslo, 10. juni 1998
HAFSLUND ASA

Full pressemelding kan lastes ned på http://www.huginonline.no/HNA/DR/hna980610pm_no.pdf

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner