HAFSLUND-KONSERNETS (HNA) RESULTAT PR. 1. TERTIAL 1998

(Sammenlignbare tall for 1997 i parentes)
Konsernets resultat før skatt i 1. tertial 1998 ble NOK 159 mill. (NOK 136 mill.), og resultat etter skatt ble NOK 122 mill. (NOK 112 mill.).

Driftsresultatet ble NOK 108 mill. i 1. tertial 1998 (NOK 108 mill). Drifts-inn-tek-tene i 1. tertial 1998 ble NOK 787 mill (NOK 879 mill.)

Kraftproduksjonen i Norge var i 1. tertial 1998 782 GWh (657 GWh). Konsernets finansielle poster (inkl. egenkapitalføringer) ble NOK 55 mill. i 1. tertial 1998 (NOK 31 mill.). Netto renter utgjorde NOK -42 mill. i 1. tertial 1998 (NOK -37 mill.).

Resultat pr. aksje i 1. tertial 1998 ble NOK 1,06 (NOK 0,97)

Prisene i spot-markedet har vært preget av mildt og periodevis fuktig vær, noe som ga en tidlig start på snøsmeltingen. Avsmeltingen i vinter har resultert i lavere enn normale snømagasiner ved utgangen av april. Dette oppveies imidlertid av høyere magasinfylling i forhold til samme periode i fjor. Totalt sett er det noe mer vann i systemet, og Hafslund forventer å oppnå middelproduksjon i 2. tertial.

Gjennomsnittlig systempris i 1. tertial 1998 ble 14,1 øre/kWh (16,0 øre/kWh). En vesentlig del av Hafslunds estimerte produksjon i 1998 er dekket på langsiktige kontrakter og resultatet påvirkes i liten grad av spot-prisene i kraftmarkedet. Spot-prisene forventes fortsatt lave i resten av året.

Konsernets rapport for 1. tertial 1998 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Karenslyst Alle 11, ved Oslo Børs og på Internet-adresse: http://www.huginonline.no/HNA

For nærmere informasjon, kontakt finansdirektør Knut Øversjøen, tlf. 2301 4200.

Oslo, 10. juni 1998
HAFSLUND ASA

Full pressemelding kan lastes ned på http://www.huginonline.no/HNA/DR/hna980610pm_no.pdf

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner