Hafslund Nycomed og Oslo Energi innleder et strategisk samarbeidDato: Thu, 09.May 1996HafslundNycomed

Hafslund Nycomed og Oslo Energi innleder et strategisk samarbeid

Hafslund Nycomed ASA eier ca. 72%, og Oslo Energi AS ca 28% i Fellesanlegget Kykkelsrud/Fossumfoss i nedre del av Glomma. I forbindelse med at Hafslund Nycomed ASA n} fisjonerer ut sin farmasivirksomhet, har administrasjonen i de to selskapene kommet frem til en avtale som samordner interessene i Fellesanlegget Kykkelsrud/Fossumfoss.

Avtalen inneb{rer at Oslo Energi AS overf|rer eiendomsretten til sin andel i Kykkelsrud/Fossumfoss til Hafslund ASA. Som vederlag for andelen vil Oslo Energi motta 11,25 % av den totale aksjekapitalen i Hafslund ASA etter at fisjonen av farmasivirksomheten har skjedd. I tillegg l|ser man opp i de tvister som har v{rt ved Kykkelsrud/Fossumfoss ved at Oslo Energi betaler Hafslund ASA 10 millioner kroner kontant. Avtalen er fremforhandlet av de to selskapenes administrerende direkt|rer, og forutsetter de respektives styre- og generalforsamlingsgodkjennelse.

Avtalen om overdragelsen er et resultat av Hafslund Nycomeds uttalte intensjoner om } gj|re Hafslund ASA til et ledende b|rsnotert energiselskap ved bl.a. } |ke volumet i kraft-produksjonen. Hafslund Nycomed produserer 2600 GWh }rlig og Hafslund ASA vil s}ledes |ke sin produksjon med 319 Gwh (12,3 %). Det forutsettes at N{rings- og Energidepartementet unntar overdragelsen fra konsesjonsplikt og forkj|psrett. Det er videre en forutsetning at Finansdepartementet gir tilsagn om skattefritak for transaksjonen.

Dersom en slik avtale gir de forventede positive samordningsgevinster, ser de to selskapene positivt p} et videreutviklet samarbeid p} flere omr}der.


Oslo, 9. mai 1996

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner