Hafslund Nycomed og Oslo Energi innleder et strategisk samarbeidDato:Thu, 09.May 1996HafslundNycomed

Hafslund Nycomed og Oslo Energi innleder et strategisk samarbeid

Hafslund Nycomed ASA eier ca. 72%, og Oslo Energi AS ca 28% i Fellesanlegget Kykkelsrud/Fossumfoss i nedre del av Glomma. I forbindelse med at Hafslund Nycomed ASA n} fisjonerer ut sin farmasivirksomhet, har administrasjonen i de to selskapene kommet frem til en avtale som samordner interessene i Fellesanlegget Kykkelsrud/Fossumfoss.

Avtalen inneb{rer at Oslo Energi AS overf|rer eiendomsretten til sin andel i Kykkelsrud/Fossumfoss til Hafslund ASA. Som vederlag for andelen vil Oslo Energi motta 11,25 % av den totale aksjekapitalen i Hafslund ASA etter at fisjonen av farmasivirksomheten har skjedd. I tillegg l|ser man opp i de tvister som har v{rt ved Kykkelsrud/Fossumfoss ved at Oslo Energi betaler Hafslund ASA 10 millioner kroner kontant. Avtalen er fremforhandlet av de to selskapenes administrerende direkt|rer, og forutsetter de respektives styre- og generalforsamlingsgodkjennelse.

Avtalen om overdragelsen er et resultat av Hafslund Nycomeds uttalte intensjoner om } gj|re Hafslund ASA til et ledende b|rsnotert energiselskap ved bl.a. } |ke volumet i kraft-produksjonen. Hafslund Nycomed produserer 2600 GWh }rlig og Hafslund ASA vil s}ledes |ke sin produksjon med 319 Gwh (12,3 %). Det forutsettes at N{rings- og Energidepartementet unntar overdragelsen fra konsesjonsplikt og forkj|psrett. Det er videre en forutsetning at Finansdepartementet gir tilsagn om skattefritak for transaksjonen.

Dersom en slik avtale gir de forventede positive samordningsgevinster, ser de to selskapene positivt p} et videreutviklet samarbeid p} flere omr}der.


Oslo, 9. mai 1996

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner