HAFSLUND SELGER 29 % i ØKOKRAFT

Hafslund ASA selger 29 % av aksjene i kraftomsetningsselskapet Økokraft AS til Mjøskraft AS etter at Mjøskraft har erklært sin kjøpsopsjon.  Kjøpesum vil være ca. NOK 80 millioner. Mjøskraft og Hafslund vil etter dette eie henholdsvis 51 % og 46 % i Økokraft.
Hafslund ASA eier samtidig 54,2 % i Mjøskraft AS slik at Mjøskraft og Økokraft fremdeles vil bli konsolidert inn i Hafslund ASA.
 
Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av mai 2003.
 
Oslo, 29.april 2003
 
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
 
Konserndirektør Arne Erik Kristiansen + 47 22 43 56 44
Finansdirektør Christian Berg + 47 917 46 910

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner