Hafslund selger 36,6% i Actinor Shipping ASA

Hafslund ASA har i dag inngått en avtale med Paal Wilson & Co AS om salg av 1.482.889 aksjer i Actinor Shipping ASA (36,6% eierandel) til en pris på NOK 238 pr. aksje. eller totalt NOK 353 mill. Investeringen har i perioden 1996-00 gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på ca 17% i forhold til investert beløp. Vesentlig grunnet reklassifisering av utsatt skatt til egenkapital i 1998-99 og bokføring etter egenkapitalmetoden, gir salget et regnskapsmessig tap på NOK 21 mill. for år 2000. Beholdningen er 0 etter salget. Finansdirektør Knut Øversjøen og Direktør strategi og forretningsutvikling Arne Erik Kristiansen sitter i styret i Actinor Shipping ASA. Oppgjør og overlevering av aksjene skal i henhold til avtalen finne sted innen 9. februar 2001".

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner