Hafslunds bedriftsforsamling anbefaler Elkem-fusjonenRepresentanten fra Oslo Energi Holding AS fremmet et alternativt forslag der man ber styret vurdere også andre strukturelle alternativer for verdiutvikling av Hafslund, og at saken deretter kom tilbake til tilbake til bedriftsforsamlingen. Dette forslaget fikk også støtte fra representanten for Østfold Energi AS

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner