Hafslunds resultat (EBITDA) i 2. kvartal 2014 opp 10 prosent fra fjoråret

Hafslund oppnådde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 millioner kroner i 2. kvartal, noe som er 10 prosent høyere enn samme periode i fjor. Forbedringen kommer som følge av resultatfremgang innen nett og strømsalg. Oppnådd kraftpris er 29 prosent lavere enn i fjor. Kjøpet av Fortums nettvirksomhet i Østfold er gjennomført, og integrasjonsprosessen er kommet godt i gang.

Fortums nettvirksomhet i Østfold ble overtatt 30. mai, noe som øker antall nettkunder med 103.000 til 676.000 kunder. Mye fokus er rettet mot å få til en vellykket integrasjon.
 
– Vi skal hente ut effektiviseringsgevinster, samtidig som vi skal styrke den samlede kompetansen i konsernets nettvirksomhet. Dette er krevende og omfattende, men arbeidet med å finne de gode operasjonelle løsningene er godt i gang, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Vannkraftproduksjonen var noe høyere enn normalt i 2. kvartal, men betydelig høyere enn samme periode i fjor. En ekstraordinær lav kraftpris i Oslo-området har svekket produksjonsresultatet. Det særlig lave prisnivået skyldes at arbeider i sentralnettet har gitt begrenset eksportkapasitet mot Sverige.

2. kvartal er sesongmessig et svakt kvartal for fjernvarmevirksomheten. Samtidig har varmt vær i starten av kvartalet gitt lavere energietterspørsel enn normalen for kvartalet. Fjernvarmeprisen følger strømprisen, og de lave prisene i kraftmarked generelt, og Oslo-området spesielt, svekker resultatet ytterligere.

Strømsalgsvirksomheten viser god resultatfremgang, både som følge av økt kundeantall og bedre marginer i forhold til samme kvartal i fjor. Hafslund har i dag 1.075.000 strømkunder i Norge, Sverige og Finland.

– Den organiske veksten innenfor Marked videreføres, og det arbeides aktivt med å etablere Hafslund som en solid strømsalgsaktør i det svenske markedet under merkevarene Göta Energi og SverigesEnergi, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport


Hafslund ASA

Oslo, 10. juli 2014


For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no
Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no
Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577, e-post: morten.j.hansen@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker