Hans Tormod Hansen går av i Hafslund ASAHans Tormod Hansen begrunner sin oppsigelse med at han ikke ser noen mulighet for å fortsette arbeidet i henhold til den strategi selskapet har arbeidet etter siden fisjonen fra Nycomed i mai 1996.

- Vår strategi har vært å posisjonere Hafslund ASA som det privatbaserte og børsnoterte alternativ i norsk kraftbransje. På den ekstraordinære generalforsamlingen 12. april ble styrets forslag til fusjon med Elkems kraftdivisjon stemt ned av et mindretall av aksjonærene, anført av Oslo Energi Holding. På den ordinære generalforsamlingen tok Oslo Energi Holding og Østfold Energi kontroll over Hafslunds bedriftsforsamling og dermed det kommende styrevalget. Samlet sett må dette sees på som en nedstemming av de mål og strategier som Hafslund så langt har arbeidet etter. Det må anses som overveiende sannsynlig at selskapets mål og strategier vil bli vesentlig forandret, sier administrerende direktør Hans Tormod Hansen.

I en kommentar sier styreformann Johan Fr. Odfjeld at styret beklager at Hans Tormod Hansen har valgt å si opp. - Hafslund er et sundt og sterkt selskap. Arbeidet med å styrke Hafslunds posisjon vil fortsette uavhengig av den senere tids uro omkring selskapet. Hans Tormod Hansen fortsetter som administerende direktør inntil det nye styret som skal velges i løpet av kort tid har funnet hans etterfølger, sier Odfjeld

Hansen har vært administrerende direktør i Hafslund ASA siden mai 1996

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner