HE, DN og Østkraft fusjonererSelskapet skal ha hovedkontor i Oslo. Fusjonen er regnskapmessig effektiv fra 1. juli. Selskapet vil få over 250 000 kunder og har ambisjoner om ytterligere ekspansjon i det nordiske kraftmarkedet.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner