HNA - Ant. medl. av bedriftsforsamling

Generalforsamling i Hafslund ASA (HNA)
fastsettelse av antall medlemmer av
bedriftsforsamlingen.


stemmer vedtatt at Hafslunds
bedriftsforsamling økes fra 12 til 15
medlemmer med virkning fra og med
ordinær generalforsamling år 2000.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner