HNA - AVTALEINNGÅELSE - ERVERV AV 34,4 PROSENT I TINDRA ASKjøpet gjøres gjeldende fra 1. april 2002 med oppgjør 1. mai 2002.

HNA eier fra før kraftomsetningsselskapene Oslo Energi AS (100 prosent) og Øko Kraft AS (75 prosent). Tindra ca 235.000 egne kunder, samt eierandeler i selskaper i Skandinavia med til sammen ca 80.000 kunder. Hafslund-konsernet har derved ca 700.000 kraftomsetningskunder.

Avtalen muliggjør en samordning av kraftomsetnings- og krafthandelsvirksomhetene i Hafslund-konsernet.

Tindra hadde i år 2001 en omsetning på NOK 1.436 mill. og har 63 ansatte.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner