HNA - AVTALEINNGÅELSE - ERVERV I TINDRADet er i dag inngått ny avtale som erstatter ovennevnte avtale, hvor Hafslund kjøper 29,0% av aksjene i Tindra fra Akershus Energi-konsernet for ca. NOK 264 mill. Samtidig har Energiselskapet Buskerud AS inngått avtale om kjøp av 9,0 % av aksjene i Tindra fra Akershus Energi-konsernet for ca. NOK 82 mill.

Hafslund eier fra før 36,6 % i Tindra og vil således etter oppkjøpet eie 65,6% av selskapet. Energiselskapet Buskerud eier fra før 24,5 % i Tindra og vil etter oppkjøpet eie 33,5 % av selskapet.

Hafslund vil gjennom Tindra videreføre sitt flerårige eiermessige samarbeid innen kraftomsetning med Energiselskapet Buskerud. Det er videre inngått en avtale som gir Energiselskapet Buskerud en rett til å selge og Hafslund en rett til å kjøpe Energiselskapet Buskeruds aksjer i Tindra i løpet av 2002 og til i hovedsak samme betingelser som i avtalen med Akershus Energi.

Tindra er blant Norges ledende kraftomsetningsselskap med ca. 240.000 kunder. Selskapet har 60 ansatte med hovedkontor i Oslo.

Resultat- og balanseposter for Tindra er tilgjengelig på linken nederst i denne meldingen.

Hafslunds oppkjøp i Tindra og tidligere annonserte planlagte transaksjoner om Hafslunds overtakelse av Oslo Energi, Viken Energinett AS overtagelse av kontrollen i Østnett og den planlagte fusjon av Hafslund og Viken Energinett er sentrale ledd i Hafslunds ekspansjon i nedstrømsvirksomhet innen energisektoren. Endelig avklaring mht. transaksjonene og nødvendige godkjennelser i styrende organer forventes å foreligge i løpet av 2001.

Vedlegg:

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner

Dokumenter og linker