HNA - AVTALEINNGÅELSE - ERVERV I TINDRADet er i dag inngått ny avtale som erstatter ovennevnte avtale, hvor Hafslund kjøper 29,0% av aksjene i Tindra fra Akershus Energi-konsernet for ca. NOK 264 mill. Samtidig har Energiselskapet Buskerud AS inngått avtale om kjøp av 9,0 % av aksjene i Tindra fra Akershus Energi-konsernet for ca. NOK 82 mill.

Hafslund eier fra før 36,6 % i Tindra og vil således etter oppkjøpet eie 65,6% av selskapet. Energiselskapet Buskerud eier fra før 24,5 % i Tindra og vil etter oppkjøpet eie 33,5 % av selskapet.

Hafslund vil gjennom Tindra videreføre sitt flerårige eiermessige samarbeid innen kraftomsetning med Energiselskapet Buskerud. Det er videre inngått en avtale som gir Energiselskapet Buskerud en rett til å selge og Hafslund en rett til å kjøpe Energiselskapet Buskeruds aksjer i Tindra i løpet av 2002 og til i hovedsak samme betingelser som i avtalen med Akershus Energi.

Tindra er blant Norges ledende kraftomsetningsselskap med ca. 240.000 kunder. Selskapet har 60 ansatte med hovedkontor i Oslo.

Resultat- og balanseposter for Tindra er tilgjengelig på linken nederst i denne meldingen.

Hafslunds oppkjøp i Tindra og tidligere annonserte planlagte transaksjoner om Hafslunds overtakelse av Oslo Energi, Viken Energinett AS overtagelse av kontrollen i Østnett og den planlagte fusjon av Hafslund og Viken Energinett er sentrale ledd i Hafslunds ekspansjon i nedstrømsvirksomhet innen energisektoren. Endelig avklaring mht. transaksjonene og nødvendige godkjennelser i styrende organer forventes å foreligge i løpet av 2001.

Vedlegg:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker