HNA - AVTALEINNGÅELSE - ERVERV I TINDRA OG ØSTNETTResultatposter for Tindra følger som vedlegg:

Samtidig med at Hafslund har inngått avtale om kjøp av eierandelen i Tindra, har Viken Energinett AS inngått avtale om kjøp av Akershus Energi-konsernets eierinteresser i Østnett. Disse eierinteressene representerer ca. 26 % av kapitalen og ca. 51 % av stemmene i Østnett. Østnett vil etter dette bli et heleid datterselskap av Viken Energinett. Østnett omfatter bl.a. lokal- og regionalnett i Akershus, regionalnettet i Østfold, samt eierinteresser i Gjermå Energi AS, Rygge Elverk AS, Rakkestad Energiverk AS, Fjernvarme Øst AS og installasjonsselskapet Romerike Energi AS. Viken Energinett og Østnett har til sammen ca. 475.000 nettkunder.

Hafslunds oppkjøp i Tindra og Viken Energinetts overtagelse av kontrollen i Østnett er sammen med Hafslunds tidligere annonserte planlagte fusjon med Viken Energinett, der Hafslund idag eier 33,0 % av aksjene, og det planlagte oppkjøpet av Oslo Energi AS sentrale ledd i Hafslunds ekspansjon i nedstrømsvirksomhet innen energisektoren. Endelig avklaring mht. de sistnevnte transaksjoner forventes å foreligge i løpet av høsten.

Hafslunds avtale om kjøp av aksjer i Tindra og Viken Energinetts avtale om kjøp av Akershus Energi-konsernets eierinteresse i Østnett er bl.a. betinget av nødvendige godkjennelser i styrende organer i de berørte selskaper og Akershus Fylkeskommune.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner

Dokumenter og linker