HNA - DOM FRA BORGARTING LAGMANNSRETT

Borgarting lagmannsrett har 19. desember 2002 avsagt dom i ankesak mellom Oslo Lysverker AS og Hafslund ASA ved datterselskapet Kykkelsrud AS.  Dommen ble forkynt for Hafslund 27. desember 2002.
 
Borgarting lagmannsrett opprettholder Oslo byretts dom av 19. november 2001. Saken dreier seg om hvilken pris som skal gjelde for en evigvarende forpliktelse Hafslund har til å levere et årlig kraftvolum på 175,2 GWh til Oslo Lysverker AS (et heleiet datterselskap av E-CO  Energi AS).
 
Partene inngikk i 1991 en ny prisavtale knyttet til den evigvarende leveransen, men har siden 1997 ikke vært enige om hvilken pris som skulle gjelde for kraftleveransen som opprinnelig ble inngått i 1914.
 
Dommen innebærer at prisen knyttet til kraftleveransen pr. 1. januar 2001 skal være 12,55 øre/kWh, og at den deretter skal reguleres årlig i samsvar med endringer i konsumpris­indeksen. Kontraktsprisen fra 01.01.2003 vil være 13,04 øre/kWh.
 
Dommen fra Borgarting lagmannsrett innebærer fullt medhold for Hafslund ASA.  Kontraktsprisen og den fremtidige regulering ble fastsatt i samsvar med Hafslund påstand . Lagmannsretten opprettholdt også Oslo Lysverkers tilbakebetalingsforpliktelse til Hafslund på om lag 55 millioner kroner.  Endelig er Hafslund tilkjent fulle saksomkostninger for lagmannsretten som for byretten.
 
Dommen innebærer en positiv regnskapseffekt på om lag 50 Mill NOK før skatt.
 
Ankefristen er en måned fra dommen er forkynt.
 
Oslo, 27. desember 2002

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner