HNA - flagging

Fortum Forvaltning AS, et datterselskap av Fortum
Corporation, melder herved, under henvisning til
verdipapirhandelloven § 3-2, følgende flaggepliktige handel:
 
Dato:         
9 mai 2003, etter børsslutt
 
Selskap:      
Hafslund ASA
 
Antall aksjer:
1.293.940 HNA og 3.257.885 HNB
 
Kjøper:       
Fortum Forvaltning AS
 
Beholdning etter melding:
37.853.110 (32,783 %) HNA og
28.705.639 (35,991 %) HNB, som til sammen utgjør 34,094 % av selskapets aksjekapital.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner