HNA - flagging

Orkla har den 6. mai 2003 etter børsslutt solgt alle sine
aksjer i Hafslund ASA, i alt 10.455.686 aksjer, bestående
av 4.413.205 A-aksjer og 6.042.481 B-aksjer, tilsvarende
5,36% av aksjekapitalen. A-aksjene har blitt solgt til kurs
NOK 40,00 og B-aksjene til kurs NOK 37,40.

I sammenheng med transaksjonen har Orkla blitt innrømmet
rett til ytterligere kompensasjon for en viss tidsperiode i
tilfelle potensielle høyere påfølgende bud.
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner