HNA - Flagging

ORK - Flagging
 
Med henvisning til endringer i verdipapirhandelloven, og
forskrift til ikrafttredelse og overgangsregler i denne
forbindelse, rapporteres det at Orkla, inkludert
datterselskaper, per 17. januar eier mellom 1/20 og 1/10 av
aksjekapitalen i følgende selskaper:
 
RIC, Rica Hotels:2.394.600 aksjer tilsvarende 9,98% av
aksjekapitalen

STB, Storebrand:27.648.956 aksjer tilsvarende 9,95% av
aksjekapitalen

STP, Stepstone: 108.207.258 aksjer tilsvarende 9,31% av
aksjekapitalen

SEN, Sensonor: 12.254.764 aksjer tilsvarende 8,85% av
aksjekapitalen

RIE, Rieber & Søn: 7.012.435 aksjer tilsvarende 8,81% av
aksjekapitalen

NVF, Norsk Vekst Forvaltning: 648.610 aksjer tilsvarende
9,73% av aksjekapitalen

NER, Nera: 11.855.963 aksjer tilsvarende 9,60% av
aksjekapitalen

KVE, Kverneland: 1.076.633 aksjer tilsvarende 8,68% av
aksjekapitalen

AVA, Avantor: 1.129.878 aksjer tilsvarende 5,82% av
aksjekapitalen

GYL, Gyldendal: 127.295 aksjer tilsvarende 5,41% av
aksjekapitalen

HNA og HNB, Hafslund: 5.504.887 A-aksjer og 4.409.379 B-aksjer tilsvarende 5,08% av aksjekapitalen.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner