HNA - Flagging


fremgår at Sydkraft AB og Vattenfall AB har inngått en
avtale som innebærer at Sydkraft AB har en rett og en plikt
til å erverve 6.676.287 HNA-aksjer og 4.611.708 HNB-aksjer
fra Vattenfall AB. Aksjene har i dag blitt overdratt fra
Vattenfall AB til Sydkraft AB. Prisen er NOK 47 pr A-aksje
og NOK 38 pr B-aksje. Utbytte for regnskapsåret 2002  skal
deles likt mellom kjøperen og selgeren.

Sydkraft eier etter transaksjonen 30.479.353 HNA-aksjer og
11.265.909 HNB-aksjer i Hafslund ASA. Dette representerer
26,4% av stemmene og 21,4% av aksjekapitalen i Hafslund
ASA.

I tillegg har Sydkraft AB, på visse vilkår, en rett til å
kjøpe inntil 8.085.938 A-aksjer fra E-CO Energi AS.
Sydkrafts totale innehav av aksjer og rettigheter til
aksjer utgjør 33,4% av A-aksjene og 25,5% av aksjekapitalen
i Hafslund ASA.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner