HNA - Flagging


fremgår at Sydkraft AB og Vattenfall AB har inngått en
avtale som innebærer at Sydkraft AB har en rett og en plikt
til å erverve 6.676.287 HNA-aksjer og 4.611.708 HNB-aksjer
fra Vattenfall AB. Aksjene har i dag blitt overdratt fra
Vattenfall AB til Sydkraft AB. Prisen er NOK 47 pr A-aksje
og NOK 38 pr B-aksje. Utbytte for regnskapsåret 2002  skal
deles likt mellom kjøperen og selgeren.

Sydkraft eier etter transaksjonen 30.479.353 HNA-aksjer og
11.265.909 HNB-aksjer i Hafslund ASA. Dette representerer
26,4% av stemmene og 21,4% av aksjekapitalen i Hafslund
ASA.

I tillegg har Sydkraft AB, på visse vilkår, en rett til å
kjøpe inntil 8.085.938 A-aksjer fra E-CO Energi AS.
Sydkrafts totale innehav av aksjer og rettigheter til
aksjer utgjør 33,4% av A-aksjene og 25,5% av aksjekapitalen
i Hafslund ASA.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner