HNA - Flagging


fisjon med Oslo kommune Holding AS. Begge selskapene er
eiet med 100% av Oslo kommune. Gjennomføring av fisjonen
mellom E-co Energi AS og Oslo kommune Holding AS innebærer
at Oslo kommune Holding AS erverver 27.026.851 A-aksjer i
Hafslund ASA og 9.368.670 B-aksjer i Hafslund ASA. Etter
gjennomføringen vil Oslo kommune Holding AS eie 27.026.851
A-aksjer i Hafslund ASA og 9.368.670 B-aksjer i Hafslund
ASA. Dette tilsvarer 18,6% av aksjene og 23,4% av stemmene
i Hafslund ASA. Oslo kommune Holding AS har ingen
ytterligere rettigheter til aksjer i Hafslund ASA.

Oslo kommunes indirekte eierskap i Hafslund ASA påvirkes
altså ikke av fisjonen.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner