HNA - Flagging

Styret i Hafslund ASA godkjente den 21. juni d.å. Sydkraft  AB`s erverv av ytterligere aksjer i Hafslund ASA.  Sydkraft  AB har ervervet 4.650.576 B-aksjer fra Vattenfall AB og  2.122.335 A-aksjer over børs.


Etter dette besitter Sydkraft AB følgende aksjer i Hafslund ASA:

A-aksjer: 23.803.066

B-aksjer: 6.654 201

Dette representerer 34,9 % av stemmene og 26,4 % av kapitalen i Hafslund ASA.

Ervervet er konsesjonspliktig etter industrikonsesjonsloven og meldepliktig etter ervervesloven. Olje- og energidepartementet er søkt om konsesjon og ervervsmelding er sendt Næringsdepartementet. Begge den 25. juni d.å.

I samsvar med industrikonsesjonslovens § 36 har ervervet først funnet sted etter at styret i Hafslund ASA har godkjent ervervet. Beslutningen fra styret i Hafslund ASA ble mottatt ved brev i går.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner