HNA - Flagging

Styret i Hafslund ASA godkjente den 21. juni d.å. Sydkraft  AB`s erverv av ytterligere aksjer i Hafslund ASA.  Sydkraft  AB har ervervet 4.650.576 B-aksjer fra Vattenfall AB og  2.122.335 A-aksjer over børs.

Etter dette besitter Sydkraft AB følgende aksjer i Hafslund ASA:

A-aksjer: 23.803.066

B-aksjer: 6.654 201

Dette representerer 34,9 % av stemmene og 26,4 % av kapitalen i Hafslund ASA.

Ervervet er konsesjonspliktig etter industrikonsesjonsloven og meldepliktig etter ervervesloven. Olje- og energidepartementet er søkt om konsesjon og ervervsmelding er sendt Næringsdepartementet. Begge den 25. juni d.å.

I samsvar med industrikonsesjonslovens § 36 har ervervet først funnet sted etter at styret i Hafslund ASA har godkjent ervervet. Beslutningen fra styret i Hafslund ASA ble mottatt ved brev i går.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner