HNA - Flagging

Det vises til tidligere børsmelding i mars d.å. fra  Sydkraft AV hvor det meddeles at Sydkraft har inngått  avtale om erverv av aksjer i Hafslund ASA.


Den formelle overdragelsen har funnet sted i dag og omfatter samme antall aksjer som nevnt i tidligere børsmelding:

A- aksjer: 21.680.731 B.aksjer: 2.003.625

Ervervet er godkjent av styret i Hafslund og Olje- og energidepartementet har ved brev datert den 9. april d.å. meddelt Sydkraft konsesjon uten særlige vilkår for ervervet.

Sydkraft AB har etter ervervet 20,5% av aksjekapitalen og 31,8% av stemmene i Hafslund ASA

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner