HNA - Flagging

Det vises til tidligere børsmelding i mars d.å. fra  Sydkraft AV hvor det meddeles at Sydkraft har inngått  avtale om erverv av aksjer i Hafslund ASA.

Den formelle overdragelsen har funnet sted i dag og omfatter samme antall aksjer som nevnt i tidligere børsmelding:

A- aksjer: 21.680.731 B.aksjer: 2.003.625

Ervervet er godkjent av styret i Hafslund og Olje- og energidepartementet har ved brev datert den 9. april d.å. meddelt Sydkraft konsesjon uten særlige vilkår for ervervet.

Sydkraft AB har etter ervervet 20,5% av aksjekapitalen og 31,8% av stemmene i Hafslund ASA

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner