HNA - Flagging

I dag 3. mai 2001 har Vattenfall Norge AS gjennomført  transaksjonen med Sydkraft AB.


I henhold til avtalen har Sydkraft AB kjøpt 21.680.731 A- aksjer og 2.003.625 B-aksjer for en samlet pris på 1,400 MSEK. Kjøpesummen er fordelt med 21.680.731 A-aksjer (tilsvarende 31,74 % av A-aksjene) til kurs 60,87 SEK tilsvarende 54,84 NOK pr. aksje og 2.003.625 B-aksjer (tilsvarende 4,24 % av B-aksjene) til kurs 40 SEK tilsvarende 36,04 NOK pr. aksje.

Etter gjennomføring av salget har Vattenfall Norge AS ingen aksjer i Hafslund ASA.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner