HNA - Flagging

I dag 3. mai 2001 har Vattenfall Norge AS gjennomført  transaksjonen med Sydkraft AB.

I henhold til avtalen har Sydkraft AB kjøpt 21.680.731 A- aksjer og 2.003.625 B-aksjer for en samlet pris på 1,400 MSEK. Kjøpesummen er fordelt med 21.680.731 A-aksjer (tilsvarende 31,74 % av A-aksjene) til kurs 60,87 SEK tilsvarende 54,84 NOK pr. aksje og 2.003.625 B-aksjer (tilsvarende 4,24 % av B-aksjene) til kurs 40 SEK tilsvarende 36,04 NOK pr. aksje.

Etter gjennomføring av salget har Vattenfall Norge AS ingen aksjer i Hafslund ASA.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner